Wydział Ekonomii
i Finansów

OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WYBORCZYM

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza

uprzejmie informuje, że:

 

w dniu 17 stycznia 2018 r. o godzinie 9.15

w sali 302 w budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania

 

odbędą się wybory uzupełniające Przedstawiciela do Rady Wydziału

na kadencję 2016-2020

z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.


Przewodnicząca

Wydziałowej Komisji Wyborczej

mgr Renata Budlewska