Wydział Ekonomii
i Finansów

Ogłoszenie konkursu dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich WEiZ UwB

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich WEiZ UwB na finansowanie w 2019 roku badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców lub uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Szczegóły w zakładce:

https://weif.uwb.edu.pl/badania-mlodych-naukowcow