Wydział Ekonomii
i Finansów

OFERTA STAŻY NA WYDZIALE EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU IM. JANKA KUPAŁY W GRODNIE

OFERTA STAŻY NA WYDZIALE EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU IM. JANKA KUPAŁY W GRODNIE

Wydział Ekonomii i Zarządzania Państwowego Uniwersytetu im. Janka Kupały w Grodnie oferuje odpłatne staże dla kadry naukowej oraz studentów WEiZ UwB.

Szczegóły oferty w załączniku.

Kontakt:  dr Agnieszka Piekutowska: piekutowska@uwb.edu.pl