Wydział Ekonomii
i Finansów

Oferta dydaktyczna Wydziału Ekonomii i Zarządzania Państwowego Uniwersytetu im. Janka Kupały w Grodnie od roku akademickiego 2017/2018.