Wydział Ekonomii
i Finansów

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Liczymy się dla Polski, #liczysiękażdy to hasła tegorocznego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który rozpocznie się już 1 kwietnia 2021 roku. Spis ludności jest najstarszym, największym oraz jednym z najważniejszych badań statystycznych. Wyniki spisu są niezwykle istotne w zarządzaniu państwem, ale także województwem, powiatem czy gminą. Spis ludności dostarcza danych o stanie i strukturze demograficznej w ujęciu terytorialnym.

W tym trudnym okresie pandemii tegoroczny NSP 2021 będzie w większości realizowany przez Internet, za pomocą formularza spisowego dostępnego na stronie spis.gov.pl. Pragnę serdecznie zachęcić Państwa oraz wszystkich pracowników Uczelni i studentów do udziału w samospisie internetowym.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
dr Dominik Rozkrut