Wydział Ekonomii
i Finansów

Koła Naukowe - Nabór wniosków w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Termin składania wniosków: od 12 października do 13 listopada 2020 roku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło program „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje” w ramach którego przeznaczy 7 mln zł na wsparcie projektów studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni wyższych. Inicjatywa ma na celu wspomóc aktywność kół naukowych w realizacji innowacyjnych projektów, usprawnieniu mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych (powstałych w ramach działalności kół) do sfery gospodarczej.

Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu nie może przekroczyć 70 000,00 zł. Środki mogą być przeznaczone na projekty, szkolenia czy działania promocyjne, które przyczynią się do usprawnienia transferu przygotowanych rozwiązań do sfery gospodarczej.

Wnioski w ramach przedsięwzięcia mogą składać uczelnie, za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Informacje na temat programu dostępne na stronie ministerstwa.