Wydział Ekonomii
i Finansów

Kategoria naukowa B+

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dyscyplina naukowa realizowana przez Wydział Ekonomii i Finansów, tj. ekonomia i finanse uzyskała wysoką ocenę w zakończonej ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. Otrzymaliśmy kategorię „B+”.

W imieniu całego kolegium dziekańskiego serdecznie dziękujemy wszystkim Pracownikom za zaangażowanie i wkład w rozwój reprezentowanej przez nas dyscypliny naukowej.