Wydział Ekonomii
i Finansów

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

532 studentów rozpoczęło oficjalnie 3 października studia na pierwszym roku Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. W poniedziałek w zabytkowej auli przy ul. Warszawskiej 63 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023.

Zaczynają Państwo studiować ekonomię, najstarszą ze sztuk i najmłodszą z nauk. Ekonomia to nauka o człowieku, o jego zachowaniach, o tym co robi. Ekonomia jest na tyle ciekawa, że zajmuje się kluczowymi dla człowieka rzeczami: efektywnością, kreatywnością, technologiami, wszystkim tym, co funkcjonuje wokół nas.  To co w ekonomii się dzieje, bardzo łatwo przełożyć na to, jak zachowują się ludzie. Ekonomii zawsze bliżej do psychologii, prawa, socjologii niż do matematyki, aczkolwiek matematyka jest jednym z ważnych elementów – mówił podczas uroczystości rektor UwB prof. dr hab. Robert Ciborowski.

Dziekan WEiF prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz przyznała, że będzie to trudny rok, ale zrobimy wszystko, by było to jak najmniej odczuwalne. Oszczędzają bogatsze od nas uniwersytety. Mam nadzieję, że zrozumiecie Państwo nadzwyczajną sytuację. Prof. Poniatowicz mówiła o dobrych wynikach rekrutacji na studia stacjonarne i zapewniała nowych studentów: do dyspozycji macie bardzo dobrą profesjonalną kadrę dydaktyczną. Oferujemy jeden z piękniejszych zabytkowych budynków w Białymstoku, bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę ekonomiczną.  

Dziekan podkreślała wagę, jaką WEiF przywiązuje do jakości dydaktyki. Przypomniała także, że wydział otrzymał kategorię B+ w ramach ostatniej ewaluacji działalności naukowej. Pracownikom życzę aktywności, studentom – doświadczenia, że to najpiękniejszy okres w życiu – mówiła Marzanna Poniatowicz. Jednocześnie dziękowała za wsparcie partnerom Wydziału Ekonomii i Finansów. W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta Białegostoku, II Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego w Białymstoku, Narodowego Banku Polskiego oddziału w Białymstoku.

Gościem specjalnym tegorocznej inauguracji był profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Emanuel Kulczycki, zajmujący się oceną nauki i studiami nad nauką. Wygłosił on znakomity wykład „Metrycyzacja i ekonomizacja nauki, czyli co kształtuje komunikację naukową”. Mówił m.in. o tym, jak niebezpieczne może być „gromadzenie punktów” oraz o roli nauki i uniwersytetów. Po co są uniwersytety? Abyśmy lepiej rozumieli świat i żyło się nam lepiej.