Wydział Ekonomii
i Finansów

I Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa „Statystyka na co dzień”

Zapraszamy studentów i doktoratów do wzięcia udziału w I Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej „Statystyka na co dzień” organizowanej przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w partnerstwie z Filią Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, pod patronatem Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości zaprezentowania osiągnięć naukowych, wyników badań oraz wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania narzędzi statystycznych. Konferencja jest adresowana do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich. Uczestnicy będą mogli prezentować swoje osiągnięcia w obszarze wykorzystania narzędzi statystycznych w różnych obszarach nauki.

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej 31 maja 2022 r. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Zapisy rozpoczną się 4 kwietnia 2022 r. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa w terminie do 3 maja 2022 r. poprzez formularz:  https://forms.gle/PwxCzWk4Gi6mqrha9

Artykuły, przesłane na adres mailowy organizatorów (wiz.konferencjaiskn@pb.edu.pl) do dnia 15 maja 2022 r., spełniające wymogi redakcyjne, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną wydane w czasopiśmie „Akademia Zarządzania” (20 pkt.)

 

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji: https://wiz.pb.edu.pl/nauka-i-badania/konferencje-i-seminaria/iskn-statystyka/