Wydział Ekonomii
i Finansów

GODZINY REKTORSKIE

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku ustanawia 09.06.2022 r. godziny rektorskie od 15.00 do 20.00.