Wydział Ekonomii
i Finansów

Godziny Dziekańskie

W zwiazku z Dniem Wydziału oraz Szkoleniem NCN, Dziekan naszego Wydziału dr hab. Marzanna Poniatowicz prof. UwB ogłasza godziny dziekańskie:

18 maja 2017 r. od godz. 15.00

19 maja 2017 r. do godz. 15.00

Godziny Dziekańskie