Wydział Ekonomii
i Finansów

Godziny dziekańskie

W związku z Dniami Wydziału Ekonomii i Finansów, na wniosek Samorządu Studenckiego, Dziekan Wydziału prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz ogłasza godziny dziekańskie dnia 12 maja 2022 r. (czwartek) od godziny 16.45 do godziny 20.00 oraz dnia 13 maja (piątek) - cały dzień.