Wydział Ekonomii
i Finansów

Dzień Rektorski

Na wniosek Parlamentu Studenckiego UwB JM Rektor prof. dr hab. Robert Ciborowski ogłosił  dzień 30 kwietnia 2021 r. dniem rektorskim z obowiązkiem odpracowania.