Wydział Ekonomii
i Finansów

Dzień Rektorski

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku ustanawia 22.04.2022r. dniem rektorskim.