Wydział Ekonomii
i Finansów

DZIEŃ REKTORSKI

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku ustanawia 17.06.2022 r. dniem rektorskim.

DZIEŃ REKTORSKI