Wydział Ekonomii
i Finansów

DZIEŃ DZIEKAŃSKI

W związku z Inauguracją Roku Akademickiego 2022/2023 oraz zaplanowanymi obowiązkowymi szkoleniami BHP i bibliotecznymi dla pierwszych roczników studiów I i II stopnia, ogłaszam dzień 3 października dniem dziekańskim z obowiązkiem odpracowania.