Wydział Ekonomii
i Finansów

BEZPŁATNY DOSTĘP DO PODRĘCZNIKÓW ONLINE

Biblioteka Ekonomiczna UwB oferuje bezpłatny dostęp do szeregu podręczników online (przez platformę IBUK Libra). Dostęp został wykupiony na okres od 1 listopada 2020 roku do 31 października 2021 roku.

Ekonomia międzynarodowa”, „Finanse Unii Europejskiej i strefy euro”, „Inkluzywna gospodarka światowa: szanse i wyzwania”, „Kompendium wiedzy o konkurencyjności”, „Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania”, „Finanse publiczne”, „Metodologia badań ekonomicznych”, „Zrozumieć rynki finansowe”, „Podstawy ekonomii” i wiele innych cennych źródeł wiedzy – w zasięgu ręki. Pełna lista podręczników w załączeniu.

IBUK WYKAZ PODRĘCZNIKÓW


Dostęp do bazy z komputerów prywatnych mają zarówno pracownicy jak i studenci Uniwersytetu.
Po zalogowaniu się do baz elektronicznych należy z alfabetycznej listy wybrać "Ibuk Libra".

Dodatkowe informacje o dostępie do baz znajdują się na stronie:
https://bg.uwb.edu.pl/bu/czytaj/bazy-danych

Szkoła zdjęcie utworzone przez jcomp - pl.freepik.com