Wydział Ekonomii
i Finansów

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku proponuje studentom w roku akademickim 2019/20 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z Łaciny poza programem studiów.

Quis homo eruditus sine linguae Latinae scientia?

( Kimże jest człowiek wykształcony bez znajomości języka łacińskiego? )

Disce Latine,

czyli podstawy łaciny dla każdego

                                                                                   

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na zajęcia

z języka łacińskiego w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych,

którzy chcieliby:

 

- rozpocząć naukę języka łacińskiego od początku,

  czyli „ab ovo” jakby powiedzieli starożytni Rzymianie

- przypomnieć język łaciński, bo

  „Repetitio est mater studiorum”(Powtarzanie jest matką nauk.)

 

         Zajęcia w wymiarze 40 godzin rozpoczną  się  w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

 

Pierwsze spotkanie odbędzie się

07.11.2019r  (czwartek) o godz. 18.00 

w sali 48, przy Pl. NZS 1

 

Rejestracja w Usosweb od 07.10. do 10.11.2019 r.

 

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Kontakt  z prowadzącą mgr Aliną Pawłowską:alina.pawlowska@uwb.edu.pl
lub  z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.: spnjo@uwb.edu.pl