Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

Dorota Wyszkowska

Dorota Wyszkowska

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA JAKO DETERMINANTA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO JEDNOSTEK SAMORZĄDZU TERYTORIALNEGO

Białystok 2018, ISBN ISBN 978-83-7431-546-3

Cena: 42,00 zł (brutto)Grażyna Michalczuk

Grażyna Michalczuk

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA OD PODSTAW

Białystok 2017, ISBN 978-83-7431-525-8

Cena: 39,00 zł (brutto)Anna Wildowicz-Giegiel

Anna Wildowicz-Giegiel

AKUMULACJA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO A KREACJA WARTOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE NOWEJ GOSPODARKI

Białystok 2017, ISBN 978-83-7431-528-9

Cena: 39,00 zł (brutto)Urszula Gołaszewska-Kaczan, Anna Grześ, Marek Kruk, Marcin Proniewski

Urszula Gołaszewska-Kaczan, Anna Grześ, Marek Kruk, Marcin Proniewski

LUDZIE I STRUKTURY WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Białystok 2017, ISBN 978-83-7431-535-7

Cena: 25,00 zł (brutto)pod redakcją Dariusza Kiełczewskiego i Anny Matel

pod redakcją Dariusza Kiełczewskiego i Anny Matel  

POZNANIE NAUKOWE W PROCESIE KREOWANIA WIEDZY EKONOMICZNEJ

Białystok 2017, ISBN 978-83-7431-526-5 

Cena: 29 zł (brutto)Anna Grześ

Anna Grześ

OUTSOURCING W KSZTAŁTOWANIU ZATRUDNIENIA ORAZ KOSZTÓW I PRODUKTYWNOŚCI PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Białystok 2017, ISBN 978-83-7431-525-8

Cena: 39,00 zł (brutto)

 Robert Ciborowski

Robert Ciborowski

MIĘDZYNARODOWY TRANSFER TECHNOLOGII A INNOWACYJNOŚĆ KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Białystok 2016, ISBN 978-83-917772-4-4

Cena: 39,00 zł (brutto)