Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

OUTSOURCING W KSZTAŁTOWANIU ZATRUDNIENIA ORAZ KOSZTÓW I PRODUKTYWNOŚCI PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Anna Grześ

OUTSOURCING W KSZTAŁTOWANIU ZATRUDNIENIA ORAZ KOSZTÓW I PRODUKTYWNOŚCI PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Białystok 2017, ISBN 978-83-7431-525-8

Cena: 39,00 zł (brutto)

 ZMIANY KONSUMPCJI A KREOWANIE INNOWACJI

Anna Gardocka-Jałowiec

ZMIANY KONSUMPCJI A KREOWANIE INNOWACJI

Białystok 2015, ISBN 978-83-7431-460-2PRZEDSIĘBIORSTWO WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ RYNKOWYCH

Urszula Gołaszewska-Kaczan, Anna Grześ, Marek Kruk, Marcin Proniewski, Anna Śleszyńska-Świderska

PRZEDSIĘBIORSTWO WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ RYNKOWYCH

Białystok 2015, ISBN 978-83-7431-468-2KAPITAŁ LUDZKI POLSKICH WOJEWÓDZTW - KONCEPCJA POMIARU

Iwona Skrodzka

KAPITAŁ LUDZKI POLSKICH WOJEWÓDZTW - KONCEPCJA POMIARU

Białystok 2015, ISBN 978-83-7431-454-1Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego t. 2

Anna Cudowska-Sojko (red.)

Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego: polityka i kreacja potencjału. Cz. 2, Struktura gospodarki, rynek pracy, środowisko i jakość życia

Białystok 2015, ISBN 978-83-7431-476-3Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego t. 1

Ewa Gruszewska (red.)

Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego: polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja, innowacyjność, handel zagraniczny

Białystok 2015, ISBN 978-83-7431-476-3

 Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski

Jerzy Grabowiecki (red.)

Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski

Białystok 2015, ISBN 978-83-7431-471-8

Nakład wyczerpanyFINANSOWE I INFORMATYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH

Nina Siemieniuk Grażyna Michalczuk, Jerzy Sikorski red.

FINANSOWE I INFORMATYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH

Białystok 2013, ISBN: 978-83-7431-329-2

Cena:29,00 zł (brutto)GLOBALIZACJA – POLITYKA – ETYKA TOM 3

Andrzej F. Bocian red.

GLOBALIZACJA – POLITYKA – ETYKA TOM 3

Białystok 2013, ISBN: 978-83-7431-387-2

Cena:29,00 zł (brutto)ZARYS STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Janusz Kaliński

ZARYS STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Białystok 2014, ISBN: 978-83-7431-384-1

Cena:32,00 zł (brutto)

Spis treściGRANICE PAŃSTWOWE, RELACJE Z SĄSIEDZTWEM GOSPODARCZYM I WSCHODNIE GRANICE POLSKI TOM I I TOM II

Aleksander Maksimczuk

GRANICE PAŃSTWOWE, RELACJE Z SĄSIEDZTWEM GOSPODARCZYM I WSCHODNIE GRANICE POLSKI TOM I I TOM II

Białystok 2013, ISBN: 978-83-7431-370-0 (tom I) ISBN: 978-83-7431-379-7 (tom II)

Cena:68,00 zł (brutto)

nakład wyczerpanyINSTYTUCJE A PROCES TWORZENIA KAPITAŁU W POLSCE

Ewa Gruszewska

INSTYTUCJE A PROCES TWORZENIA KAPITAŁU W POLSCE

Białystok 2013, ISBN978-83-7431-372-8

Cena:38,00 zł (brutto)ROZWÓJ REGIONÓW PERYFERYJNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

Marek Proniewski

ROZWÓJ REGIONÓW PERYFERYJNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

Białystok 2012, ISBN: 978-83-7431-373-5

Cena: 64,00 zł (brutto)SPRAWIEDLIWOŚĆ DYSTRYBUTYWNA W ŚWIETLE OPTIMUM PARETO I IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Dariusz Pieńkowski

SPRAWIEDLIWOŚĆ DYSTRYBUTYWNA W ŚWIETLE OPTIMUM PARETO I IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Białystok 2013, ISBN: 978-83-7431--341-4

Cena: 29,90 zł (brutto)ZASOBY NIEMATERIALNE JAKO CZYNNIK WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. LUKA INFORMACYJNA SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Grażyna Michalczuk

ZASOBY NIEMATERIALNE JAKO CZYNNIK WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA.
LUKA INFORMACYJNA SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Białystok 2013, ISBN: 978-83-7431-370-4

Cena: 29,90 zł (brutto)REGIONALNE SYSTEMY INFORMACJI A KONKURENCYJNOŚĆ WOJEWÓDZTW W POLSCE

Monika Kondratiuk-Nierodzińska

REGIONALNE SYSTEMY INFORMACJI A KONKURENCYJNOŚĆ WOJEWÓDZTW W POLSCE

Białystok 2013, ISBN: 978-83-7431-369-1

Cena: 29,90 zł (brutto)STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ BANKOWOŚCI

Red. Jerzy Sikorski, Teresa Mikulska red.

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ BANKOWOŚCI

Białystok 2013, ISBN: 978-83-7431-355-1

Cena: 29,90 zł (brutto)FROM THE GREAT DEPRESSION TO THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS (1929 - 2009)

Janusz Kaliński and Marian Zalesko (eds.)

FROM THE GREAT DEPRESSION TO THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS (1929 - 2009)

Białystok 2012,

Cena: 39,90 zł (brutto)ENVIRONMENT MANAGEMENT IN POLAND

Bazyli Poskrobko, Tomasz Poskrobko

ENVIRONMENT MANAGEMENT IN POLAND

Białystok 2012,

Cena: 29,00 zł (brutto)MIĘDZY EKONOMIĄ A HISTORIĄ STUDIA OFIAROWANE PROFESOROWI CZESŁAWOWI NONIEWICZOWI Z OKAZJI JUBILEUSZU 75. URODZIN

Ryta Dziemianowicz, Aneta Kargol-Wasiluk, Jerzy Wilkina, Marian Zalesko (red.)

MIĘDZY EKONOMIĄ A HISTORIĄ STUDIA OFIAROWANE PROFESOROWI CZESŁAWOWI NONIEWICZOWI Z OKAZJI JUBILEUSZU 75. URODZIN

Białystok 2012, ISBN 978-83-7431-324-7

Cena: 69,00 zł (brutto)INNOWACYJNE METODY I INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH

Anna Gardocka-Jałowiec (red.)

INNOWACYJNE METODY I INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH

Białystok 2012, ISBN 978-83-7431-331-5/

Nakład wyczerpanySEKTOR PUBLICZNY – RACJONALIZACJA GOSPODAROWANIA

Mirosława Kozłowska-Burdziak (red.)

SEKTOR PUBLICZNY – RACJONALIZACJA GOSPODAROWANIA

Białystok 2012, ISBN 978-83-7431-332-2

Cena: 30,45 zł (brutto)INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

Renata Przygodzka (red.)

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

Białystok 2012, ISBN 978-83-7431-333-9

Cena: 30,45 zł (brutto)GLOBALIZACJA. POLITYKA. ETYKA. Tom II

Andrzej F. Bocian (red.)

GLOBALIZACJA. POLITYKA. ETYKA. Tom II

Białystok 2012, ISBN 978-83-7431-327-8

Cena: 30,45 zł (brutto)TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJAMI

Nina Siemieniuk, Grażyna Michalczuk (red.)

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJAMI

Białystok 2012, ISBN 978-83-7431-326-1GLOBALIZACJA. POLITYKA. ETYKA. Tom I

Andrzej F. Bocian (red.)

GLOBALIZACJA. POLITYKA. ETYKA. Tom I

Białystok 2012, ISBN 978-83-7431-325-4

Cena: 30,45 zł (brutto)PRZESŁANKI KONSOLIDACJI SEKTORA B+R

Kazimierz Meredyk, Anna Wildowicz-Giegiel (red.)

PRZESŁANKI KONSOLIDACJI SEKTORA B+R

Białystok 2012, ISBN 978-83-7431-311-7

Cena: 30,45 zł (brutto)SYSTEMY INFORMATYCZNE, A FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH

Jerzy Sikorski, Nina Siemieniuk, (red.)

SYSTEMY INFORMATYCZNE, A FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH

Białystok 2011, ISBN 978-83-7431-287-5

Cena: 20,90 zł (brutto)INSTYTUCJONALNE ASPEKTY ROZWOJU SEKTORA B+R W POLSCE. OD GOSPODARKI IMITACYJNEJ DO INNOWACYJNEJ

Kazimierz Meredyk, Anna Wildowicz-Giegiel (red.)

INSTYTUCJONALNE ASPEKTY ROZWOJU SEKTORA B+R W POLSCE. OD GOSPODARKI IMITACYJNEJ DO INNOWACYJNEJ

Białystok 2011, ISBN 979-83-7431-274-5

Cena: 30,45 zł (brutto)INSTYTUCJONALNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Henryk Wnorowski

INSTYTUCJONALNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Białystok 2011, ISBN: 978-83-7431-264-6

spis treści

Cena: 30,45 zł (brutto)TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I RYNKU PRACY

Anna Chmielak (red.)

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I RYNKU PRACY

Białystok 2011, ISBN 978-83-7431-290-5

Wydział nie prowdzi sprzedaży