Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
 

Listopad 2022

Dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB  - kierownik Zakładu Zrównoważonego Rozwoju na WEiF UwB został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej a dr Łukasz Siemieniuk - pracownik badawczo-dydaktyczny Zakładu Finansów i Rachunkowości na WEiF UwB - Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę.

Październik 2022

Mgr Łukasz P. Zegarowicz uzyskał stopień doktora. Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską na temat: Efektywność instrumentów polityki fiskalnej wspierających działalność badawczo-rozwojową odbyła się 24 października 2022 r.  Promotorem rozprawy była dr hab. Ryta I. Dziemianowicz, prof. UwB, promotorem pomocniczym była dr Anna Wildowicz-Szumarska.

Październik 2022

Dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB – kierownik Zakładu Zrównoważonego Rozwoju na WEiF UwB otrzymał prestiżową Nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2022 roku za książkę „Koncepcja zintegrowanej teorii ekonomicznej zrównoważonego rozwoju. Między mainstreamem a heterodoksją ekonomiczną”, wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku w 2021 r.

 

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

Październik 2022

Dr Iwona Skrodzka, Uchwałą nr 134/RD/II/22 Rady Dyscypliny Ekonomii i Finansów UwB z dnia 17 października 2022 otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Październik 2022

Uchwałą nr 3059 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2022 r. Senat Uniwersytetu w Białymstoku nadał tytuł „Zasłużony dla Uniwersytetu” dr. hab. Jerzemu Grabowieckiemu, prof. UwB oraz dr. hab. Tadeuszowi Truskolaskiemu, prof. UwB.

Serdecznie gratulujemy.

Październik 2022

Zgodnie z Uchwałą nr 3063 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2022 r. dr hab. Joanna Prystrom została zatrudniona z dniem 1 października 2022 na stanowisku profesora uczelni. Serdecznie gratulujemy.

Czerwiec 2022

Sukces Profesora Roberta Ciborowskiego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 3 czerwca br.  Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski został powołany w skład Rady Programowej czasopisma "Ekonomista". Serdecznie gratulujemy!

Czerwiec 2022

Prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz –
Dziekan WEiF UwB oraz dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB zostały zaproszone i pełniły rolę członków Krajowej Komisji Konkursowej Studenckiego Nobla 2022.

W tym roku, w kategorii nauki ekonomiczne zwyciężył Marceli Hązła student Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Studencki Nobel to cykliczny konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. To jedyny ogólnopolski konkurs stypendialny tworzony przez organizację studencką. Udział w Komisji Konkursowej to nie tylko wyraz wsparcia inicjatywy, ale także możliwość podkreślenia znaczenia wartościowej i potrzebnej działalności studenckiej.   

Czerwiec 2022

Na zaproszenie Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce - Marka F. Brzezinskiego, dr Agnieszka Piekutowska, wzięła udział w uroczystości graduacji amerykańskich stypendystów i stypendystek Fulbright 2022, która odbyła się w rezydencji Ambasadora w Warszawie.

 

Kwiecień 2022

Mgr Angelika Andrzejczyk uzyskała stopień doktora. Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską na temat: Przedsiębiorczość młodzieży akademickiej odbyła się 11 kwietnia 2022 r.  Promotorem rozprawy była dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB.

 

Marzec 2022

Zgodnie z Uchwałą nr 2972 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2021 r. dr hab. Dorota Wyszkowska została zatrudniona z dniem 1 marca 2022 na stanowisku profesora uczelni. Serdecznie gratulujemy.

Luty 2022


Miło nam poinformować, że pracownik naszego Wydziału - Pan Profesor Henryk Wnorowski, 18 lutego 2022r. został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę do Rady Polityki Pieniężnej.
 
Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

 
 
 
Zdjęcie: fot. Jakub Szymczuk KPRP (źródło https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/)

Luty 2022

Strategia została opracowana w modelu partycypacyjno-administracyjno-eksperckim. W proces przygotowania dokumentu byli zaangażowani nie tylko przedstawiciele Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych, ale także  eksperci z danych obszarów tematycznych powołani przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Pełnomocnikiem Prezydenta Białegostoku ds. strategii rozwoju była i pracami nad stworzeniem dokumentu kierowała dr hab. Dorota Perło – kierownik Zakładu Metod Ilościowych. W spotkaniach konsultacyjnych i warsztatach eksperckich uczestniczył prof. dr hab. Robert Ciborowski – Rektor UwB, kierownik Katedry Ekonomii Politycznej. W roli ekspertów wystąpili także:  dr Agnieszka Piekutowska - Prodziekan ds. Współpracy Instytucjonalnej i Umiędzynarodowienia naszego wydziału (adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych),  dr Zofia Karczewska z Katedry Katedry Finansów oraz dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko i dr inż. Tomasz Poskrobko - adiunkci z  Zakładu Zrównoważonego Rozwoju .

Więcej o tym, jak powstawała Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku pod adresem: https://strategia2030.bialystok.pl

 

Grudzień 2021

Mgr Mateusz Łajewski uzyskał stopień doktora. Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską na temat: Modele świadczenia usług komunalnych i ich efektywność (na przykładzie gospodarki odpadami) odbyła się 20 grudnia 2021 r.  Promotorem rozprawy była dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB.

Listopad 2021
 

Dr inż Tomasz Poskrobko
, adiunkt w Zakładzie Zrównoważonego Rozwoju, uchwałą nr 198/3395/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r.  został powołany na Członka Rady Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego. Rada parku krajobrazowego jest organem opiniodawczo - doradczym działającym przy dyrektorze parku.

Serdecznie gratulujemy.

Październik 2021
 
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż czterech pracowników WEiF zostało wybranych do nowych władz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 
Na XXII Zjeździe Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zostały wybrane nowe władze do: Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Naukowej. Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu w Białymstoku - Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski oraz Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów UwB - Prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz zostali członkami Rady Naukowej. Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB została wybrana do Zarządu Krajowego, a dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB do Sądu Koleżeńskiego.
Jednocześnie informujemy, że Prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz została wybrana na Wiceprzewodniczącą Prezydium Rady Naukowej PTE.
Serdecznie gratujemy!

 

Październik 2021

Postanowieniem Prezydenta RP z 11października 2021 r. Prof. dr hab. Marek Proniewski, dr hab. Ryta I. Dziemianiwicz, prof. UwB oraz Pani Maria Paszkowska otrzymali złoty medal za długoletnią służbę. Srebrny medal za długoletnią służbę otrzymała dr Katarzyna Wierzbicka, brązowe medale za długoletnią służbę otrzymali: dr Anna Wierzbicka, mgr Katarzyna Fiedorow oraz mgr Anna Korotkiewicz. Serdecznie gratulujemy.

     

Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko oraz dr Aneta Kargol-Wasiluk decyzją Rektora UwB otrzymały za działalność naukową wynagrodzenie motywacyjne na rok akademicki 2021/2022.

Serdecznie gratulujemy!

Wrzesień 2021

Artykuł naukowy współautorstwa dr hab. Anny Gardockiej-Jałowiec, prof. UwB ‘Food Choices and Their Impact on Health and Environment’, aut. Katarzyna Szalonka, E. Stańczyk, Anna Gardocka-Jałowiec, P. Waniowski, A. Niemczyk, Z. Gródek-Szostak ukazał się w czasopiśmie naukowym ‘Energies’ 2021, 14(17) – 140 pkt. w wykazie czasopism naukowych MNiSW.

Serdecznie gratulujemy wysoko punktowanej publikacji.

 

 

Sierpień 2021

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z 16 sierpnia 2021 r. dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB oraz dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB  otrzymały  Medal Komisji Edukacji Narodowej. Serdecznie gratulujemy.

Czerwiec 2021

Prof. dr hab. Henryk Wnorowski został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pana Grzegorza Pudę na członka Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego na okres czteroletniej kadencji, od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2025 r.

Serdecznie gratulujemy.

Sierpień 2021 

Dr Agnieszka Piekutowska otrzyma dofinansowanie w wysokości 41 943 zł na badania pilotażowe w projekcie zatytułowanym „Regionalny barometr protekcjonizmu jako narzędzie analizy barier handlowych”. Jego celem jest konstrukcja narzędzia niezbędnego do analizy barier we współczesnym handlu międzynarodowym - regionalnego barometru protekcjonizmu. W ramach badań pilotażowych zostanie on opracowany dla Polski.

 

Kwiecień 2021

Mgr Julita Paszko uzyskała stopień doktora. Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską na temat: Terytorialne zróżnicowanie kapitału intelektualnego Unii Europejskiej odbyła się 26 kwietnia 2021 r.  Promotorem rozprawy była dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB i  dr Iwona Skrodzka (promotor pomocniczy).

 

Kwiecień 2021


Prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz została powołana przez JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego do Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania”, organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy.

Uniwersytet w Białymstoku jest partnerem merytorycznym Olimpiady. Wsparcie merytoryczne ze strony UwB zapewni Wydział Ekonomii i Finansów UwB.

Ogólnopolska Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania” jest ważną inicjatywą skierowaną do uczniów ponadpodstawowych. Głównym celem Olimpiady jest edukacja finansowa młodzieży oraz zainteresowanie młodzieży tematyką finansów. Tematem przewodnim I edycji Olimpiady jest Bankowość.

Marzec 2021

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła kształcenie na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.  Pozytywna ocena dotyczy zarówno studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Oceniane były m.in.: konstrukcja programu studiów, treści programowe, formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, a także kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry  prowadzącej kształcenie. Kolejne kryteria spełnione przez wydział to odpowiednia infrastruktura i zasoby edukacyjne. Nie bez znaczenia była przy ocenie szeroka współpraca z otoczeniem  społeczno-gospodarczym w konstruowaniu i doskonaleniu programów studiów. Punktowane było umiędzynarodowienie procesu kształcenia. Ważnym elementem było wsparcie studentów w uczeniu się oraz rozwoju naukowym i społecznym.

Luty 2021

Wydział Ekonomii i Finansów UwB przyjęty został do prestiżowego grona członków PRME – inicjatywy ONZ na rzecz odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Ta międzynarodowa sieć zajmuje się promocją zrównoważonego rozwoju na uczelniach, między innymi w drodze włączenia idei odpowiedzialnego biznesu do treści kształcenia. Wydział Ekonomii i Finansów UwB znalazł się wśród ponad 800 sygnatariuszy inicjatywy na świecie, z czego tylko 16 pochodzi z Polski.

Przyjęcie Wydziału do tej międzynarodowej inicjatywy to efekt zaangażowania dr. hab. Dariusza Kiełczewskiego, prof. UwB.

Styczeń 2021

 

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska został patronem merytorycznym Studiów Podyplomowych Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego. Patronat dotyczy edycji Studiów Podyplomowych realizowanych w roku akademickim 2020/2021. Celem patronatu jest współpraca IIA Polska oraz Studiów Podyplomowych przy organizacji studiów i ich promowaniu. Wyróżnieniem tym cieszą się nieliczne jednostki akademickie w całym kraju, w tym m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu czy Wojskowa Akademia Techniczna.

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska jest polskim reprezentantem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors), najstarszej i największej na świecie organizacji skupiającej audytorów wewnętrznych. Instytut Audytorów Wewnętrznych to światowy lider w dziedzinie normalizacji, certyfikacji, badań, kształcenia i przygotowania do praktycznego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego.

Więcej informacji o Studiach Podyplomowych Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego: https://www.weif.uwb.edu.pl/aktualnosci-3991

Grudzień 2020

Mgr Emilia Jankowska – Ambroziak uzyskała stopień doktora. Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską na temat: Europejska Współpraca terytorialna jako czynnik rozwoju regionalnego odbyła się 14 grudnia 2020 r.  Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Marek Proniewski.


Październik 2020

Dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB z Wydziału Ekonomii i Finansów, został wybrany na wiceprezesa polskiego oddziału PRME - Principles for Responsible Management. PRME to inicjatywa  ONZ, która powstała w 2007 roku jako platforma promująca zagadnienia zrównoważonego rozwoju na uczelniach.

Październik 2020

Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB oraz dr Kamil Waligóra z Wydziału Ekonomii i Finansów przygotowali opinię nt. barier na jednolitym rynku europejskim, która została przyjęta przez Europejski Komitet Regionów (organ konsultacyjny UE). Przygotowany dokument trafił do unijnych instytucji jako stanowisko europejskich samorządów.

Październik 2020

Dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB z Wydziału Ekonomii i Finansów, otrzymała nagrodę zespołową JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w 2019 roku we współautorstwie z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wrzesień 2020


Prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz – Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, odebrała akt nadania tytułu profesora z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Uroczystość odbyła się 16 września 2020 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Składamy ogromne gratulacje i życzymy Pani Profesor wszelkiej pomyślności.

Wrzesień 2020

 

Postanowieniem Prezydenta RP z 1 września 2020 r. Prof. dr hab. Teresa Mróz, mgr Renata Biełasz oraz Pani Grażyna Czaban otrzymały złoty medal za długoletnią służbę. Brązowe medale za długoletnią służbę otrzymali: dr Monika Fiedorczuk, dr Elżbieta Misiewicz, dr Tomasz Poskrobko oraz mgr Edmund Białous. Serdecznie gratulujemy.

 

Sierpień 2020


Awans Optimum. Economic Studies
w rankingu Google Scholar 2020: czasopismo zajęło po raz
kolejny wyższe miejsce na liście 100 najpopularniejszych czasopism naukowych w Polsce wg Google Scholar 2020. Optimum. Economic Studies zajmuje obecnie 29. miejsce w rankingu (w 2019 roku zajmowało 52. pozycję; w 2018 roku 60.).

 

Czerwiec 2020

Uchwałą nr 2708 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r. Senat Uniwersytetu w Białymstoku nadał tytuł  dr hab. Grażynie Michalczuk, prof. UwB „Zasłużony dla Uniwersytetu”. Serdecznie gratulujemy.


Czerwiec 2020

Dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB z Wydziału Ekonomii i Finansów, została powołana na funkcję wiceprezesa Polskiej Sekcji INFORMS (Institute for Operational Research and Management Sciences). INFORMS to międzynarodowe stowarzyszenie praktyków w dziedzinie badań operacyjnych, nauk o zarządzaniu i analiz. Członkami sekcji są pracownicy placówek naukowych (uniwersytetów, instytutów badawczych), posiadający znaczny i uznany w kraju i zagranicą dorobek w zakresie rozwijania i upowszechniania metod zarządzania i badań operacyjnych.

Czerwiec 2020

Artykuł naukowy autorstwa Doktor Edyty Sidorczuk-Pietraszko pt. Spatial Differences in Carbon Intensity in Polish Households ukazał się w czasopiśmie naukowym “Energies” 2020, 13(12) – 140 pkt. w wykazie czasopism naukowych MNiSW.  W artykule przeanalizowano różnice w intensywności emisji dwutlenku węgla regionów Polski w stosunku do średniej krajowej, z wykorzystaniem analizy dekompozycyjnej. Ukazano, jak zróżnicowany jest wpływ poszczególnych czynników na emisyjność gospodarek regionalnych jako całości oraz w sektorze gospodarstw domowych. Kluczowym czynnikiem jest poziom wzrostu gospodarczego oraz poziom dochodów gospodarstw domowych: im wyższy dochód dyspozycyjny na 1 mieszkańca, tym wyższa emisja per capita. Ta wyższa emisja na 1 mieszkańca wynika nie tylko z bezwzględnego wzrostu konsumpcji, ale też z konsumpcji dóbr i usług cechujących się wyższą emisyjnością.

Czerwiec 2020

Pracownik Wydziału Ekonomii i Finansów, dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB, został wybrany na członka zarządu Principles for Responsible Management Education Oddział Polski. PRME to stowarzyszenie uczelni wdrażających programy społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju zrzeszające ponad 800 uczelni z całego świata, będące inicjatywą ONZ z siedzibą w Nowym Jorku.

Luty 2020

Pierwsze miejsce w drugiej edycji Konkursu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego naukowca) zajęła dr Regina Łaszakiewicz – członek zwyczajny SNPL, za rozprawę doktorską „Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego a innowacyjność regionalna na przykładzie okręgów Litwy”, której promotorem była dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB z Wydziału Ekonomii i Finansów. 

Styczeń 2020

Mgr Paweł Konopka uzyskał stopień doktora. Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Pawła Konopki na temat: Metody wnioskowania rozmytego oraz wielokryterialnego podejmowania decyzji w badaniu ryzyka finansowania przedsiębiorstw odbyła się 20 stycznia 2020 r. Promotorem rozprawy była dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB.

Grudzień 2019

Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko – pracownik Wydziału – uzyskała dofinansowanie projektu pt. „Heurystyka dostępności w wycenie warunkowej dóbr środowiskowych”  w ramach konkursu NCN „Miniatura 3”.


Grudzień 2019

Dr Iwona Skrodzka – pracownik Wydziału – uzyskała dofinansowanie projektu pt. „Możliwości zastosowania metody SEM-PLS do badania zależności między kapitałem ludzkim, kapitałem społecznym, międzynarodowym transferem technologii a inteligentnym rozwojem krajów Unii Europejskiej - wyjazd konsultacyjny” w ramach konkursu NCN „Miniatura 3”.

 

Grudzień 2019

Dr Joanna Prystrom, Uchwałą Rady Dyscypliny Ekonomii i Finansów UwB otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Listopad 2019

Mgr Anna Matel uzyskała stopień doktora. Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską  Czynniki różnicujące status mieszkaniowy gospodarstw domowych w Polsce odbyła się 25 listopada 2019 r. na WEiF. Promotorem rozprawy był dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB.

 

Październik 2019

Przystąpienie Uniwersytetu w Białymstoku do European University Alliance z inicjatywy Wydziału Ekonomii i Finansów


W październiku 2019 r. Uniwersytet w Białymstoku został członkiem European University Alliance. Członkostwo jest wynikiem współpracy Wydziału Ekonomii i Finansów z Anne-Marie Gorisse – President of EUA. European University Alliance ma na celu wspieranie internacjonalizacji europejskiego szkolnictwa wyższego. Członkostwo w EUA pozwala m.in. na nawiązywanie nowych partnerstw, wymianę doświadczeń między partnerami oraz udział w licznie organizowanych konferencjach i szkoleniach z zakresu umiędzynarodowienia.

Wrzesień 2019

 

Postanowieniem Prezydenta RP z 10 września 2019 r. Pani Alicja Roszko otrzymała złoty medal za długoletnią służbę, mgr Agata Płusa – srebrny medal za długoletnią służbę a dr Magdalena Owczarczuk, dr Agnieszka Piekutowska, dr Joanna Prystrom i dr Iwona Skrodzka – brązowe medale za długoletnią służbę. Serdecznie gratulujemy.

 

 

Wrzesień 2019

Absolwent Wydziału mgr Norbert Arszułowicz został laureatem III Konkursu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku na najlepszą pracę magisterską i dyplomową w obszarze "Czynniki rozwoju regionalnego". Tytuł nagrodzonej pracy: "Zasoby niematerialne a wartość przedsiębiorstwa na przykładzie mikroprzedsiębiorstw w województwie podlaskim". Promotorem pracy była dr Iwona Skrodzka z Wydziału Ekonomii i Finansów.

Wrzesień 2019

Na Wydziale odbyła się  Międzynarodowa Szkoła Letnia „Finance for Five”. W ramach Szkoły odbył się cykl zajęć w języku angielskim obejmujący łącznie 60 godzin wykładów dotyczących pięciu obszarów: finansów międzynarodowych, finansów UE, finansów publicznych, finansów lokalnych oraz finansów przedsiębiorstw. W Szkole udział wzięło ponad 40 osób - studentów i doktorantów z Włoch, Portugalii, Serbii, Hiszpanii oraz Polski. Szkoła była głównym działaniem w ramach projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

Wrzesień 2019

Na Wydziale odbyła się XIII Letnia Szkoła Innowacji „Zdolność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw. Celem Szkoły była budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe, administrację samorządową i centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Organizatorzy: Katedra Ekonomii Politycznej Uniwersytetu w Białymstoku, Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Wrzesień 2019

Mgr Marta Czech uzyskała stopień doktora. Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską nt. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jako instrument ich ochrony odbyła się na Wydziale Prawa UwB. Promotorem rozprawy była Prof. dr hab. Teresa Mróz.


Wrzesień 2019

Mgr Kamil Waligóra uzyskał stopień doktora. Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską nt. Determinanty rozwoju państw BRICS w aspekcie międzynarodowej konkurencyjności odbyła się 2 września 2019 r. na WEiF. Promotorem rozprawy był dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB.


Wrzesień 2019

Dr Dorota Wyszkowska otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.Lipiec 2019

Czasopismo Wydziału Optimum. Economic Studies zrealizuje zadanie pt. Specjalistyczne tłumaczenie i korekta językowa artykułów naukowych w Optimum. Economic Studies finansowane w ramach umowy nr 878/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.  Termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2020 roku.  Kierownikiem projektu jest dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB

Lipiec 2019

Czasopismo Wydziału Optimum. Economic Studies otrzymało dofinansowanie ze strony MNiSW w ramach programu Wsparcie dla czasopism naukowych na realizację projektu  „Optimum. Economic Studies – MNiSW Wsparcie dla czasopism naukowych”. Projekt realizowany będzie w okresie 17.07.2019 do 31.12.2020. Kierownikiem projektu jest dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB

 

Lipiec 2019

Pracownicy Wydziału - dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB oraz dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak, prof. UwB wraz z partnerami, czyli Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Podlaską Izbą Rolniczą oraz Spółdzielnią Producentów Mleka „MLEK-ROL” w wyniku konkursu dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskali środki finansowe na realizację projektu zatytułowanego „Czynniki sukcesu współpracy rolników województwa podlaskiego w ramach grup producentów”.Czerwiec 2019

W auli Wydziału odbyła się Gala Finałowa kończąca I edycję projektu „Start-Up Academy”. 72 uczniów klas V-VIII podlaskich szkół podstawowych mogło rozwijać swoje kompetencje z zakresu współpracy w grupie, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności. Projekt  realizowany jest przez Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Historyczno-Socjologiczny oraz partnera: Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Maj 2019

Na Wydziale zostały zorganizowane  praktyczne warsztaty skierowane do młodych naukowców. Wykład nt. Startups: assessment and financing sources. University of Cambridge accelerate programme wygłosił Raman Korneu, absolwent Business School University of Cambridge oraz ambasador University of Cambridge. Natomiast warsztaty nt. Design Thinking w praktyce poprowadzili Sylwia Korbut i Mateusz Ziemblicki z Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Organizator: doktoranci WEiZ oraz Koło Naukowe Doktorantów „Cognita”.

Maj 2019

Na Wydziale odbyła się IV edycja Podlaskiej Akademii Giełdowej. Program obejmował dwa warsztaty: „Analiza techniczna – kiedy działa, a kiedy nie” oraz „Budowanie i zarządzanie strategiami algorytmicznymi”. Organizator: Studenckie Koło Menedżerów.

Maj 2019

Grant pracownika Wydziału - mgr inż. Anny Matel pt. „Model wyborów mieszkaniowych w cyklu życia gospodarstwa domowego” został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki -  PRELUDIUM 16. Projekt będzie realizowany pod opieką merytoryczną dr hab. Ewy Roszkowskiej, prof. UwB.   

Maj 2019

Na Wydziale odbył się International Week of Science and Education “Being International - 2019”. W ramach tego wydarzenia w dniach 13-14 maja zorganizowana została konferencja naukowa Economy and society due to the challenges of XXI century. Dodatkowo zaproszeni goście zagraniczni wygłosili serię wykładów dla studentów Wydziału. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele uczelni z Portugalii, Turcji, Litwy, Macedonii, Ukrainy, Białorusi, Włoch oraz Rumunii.

Maj 2019

Zawarto umowę między Uniwersytetem w Białymstoku a Narodowym Bankiem Polskim o dofinansowanie projektu w ramach programu edukacji ekonomicznej, przygotowanego przez Wydział pt. Szkoła Letnia Finance for Five. W ramach projektu Wydział zorganizuje międzynarodową szkołę letnią dotyczącą pięciu obszarów: finansów międzynarodowych, finansów UE, finansów publicznych, finansów lokalnych i finansów przedsiębiorstw.

Maj 2019

Mgr Ewelina Mielech uzyskała stopień doktora. Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską nt. Dług jako instrument lokalnej polityki publicznej odbyła się 15 kwietnia 2019 r. na WEiF. Promotorem rozprawy była Prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz.


 

Kwiecień 2019

 

Uchwałą nr 2390 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z 25 kwietnia 2019 r. dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB otrzymała tytuł „Zasłużony dla Uniwersytetu”. Serdecznie gratulujemy.

Kwiecień 2019

Mgr Kinga Karpińska uzyskała stopień doktora. Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską nt. Czynniki wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych na przykładzie branży cukierniczej odbyła się 18 marca 2019 r. na WEiF. Promotorem rozprawy był Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski.

Luty 2019

Minister Inwestycji i Rozwoju zaprosił dr hab. Dorotę Perło z naszego Wydziału do udziału w pracach Komitetu Sterującego ds. organizacji Krajowego Forum Miejskiego (KFM). Krajowe Forum Miejskie stanowić ma platformę dyskusji i dialogu pomiędzy różnymi stronami  polityki miejskiej - rządem i samorządami lokalnymi, naukowcami, urbanistami i architektami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i ruchami miejskimi. Forum będzie punktem wyjścia do dalszego rozwoju polityki miejskiej w Polsce, aby lepiej odzwierciedlać zmieniające się warunki i trendy rozwoju miast zarówno w ujęciu globalnym, jak i krajowym.

Grudzień 2018

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Białymstoku rozstrzygnęło II Konkurs na najlepszą pracę magisterską i dyplomową w obszarze Gospodarka oparta na wiedzy. Laureatką - w kategorii prac magisterskich - została absolwentka WEiZ UwB mgr Paulina Murawska autorka pracy Kapitał intelektualny i jego pomiar (na przykładzie Fabryki Mebli "Forte" S.A.). Promotorem pracy była dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB.

Listopad 2018

Pracownik Wydziału dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB, została wybrana na Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku oraz Członka Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB jest też członkiem Rady Naukowej PTE.

     

Październik 2018

 

Postanowieniem Prezydenta RP z 7 października 2018 r. dr Marian Zalesko otrzymał srebrny medal za długoletnią służbę a dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB otrzymała brązowy medal za długoletnią służbę. Serdecznie gratulujemy.