Wydział Ekonomii
i Finansów

Specjalizacje do wyboru:

Obsługa celna i spedycja międzynarodowa (OCSM)

Absolwent studiów łączy wiedzę ogólnoekonomiczną z wiedzą specjalistyczną z zakresu obsługi celnej i spedycyjnej międzynarodowego obrotu towarowego. Dzięki zdobytym umiejętnościom absolwenci będą dobrze przygotowani do samodzielnego wypełniania i prowadzenia dokumentów czy też ewidencji celnej, podatkowej i spedycyjnej w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego, spedycji i transportu międzynarodowego. Mogą również pracować, jako agenci celni w agencjach celnych, biurach rachunkowych i przedsiębiorstwach, jako doradcy podatkowi w zakresie podatku VAT (eksport i import) i podatku akcyzowego. Wiedza i umiejętności stwarzają szansę uzyskania zatrudnienia w służbach granicznych.

Współpraca międzynarodowa (WM)

Absolwent studiów nabywa rozszerzoną wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii instytucjonalnej i menedżerskiej, logistyki międzynarodowej oraz stosownych uregulowań prawnych. Posiada najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną odnośnie gospodarki światowej oraz opanowuje specjalistyczne umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Bagaż wykształconych kompetencji to przede wszystkim zarządzanie i przekształcanie złożonych i trudnych do przewidzenia kontekstów na rynku globalnym, w różnych i złożonych kulturach, systemach ekonomicznych, politycznych i społecznych.