Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne)
Studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Czego nauczysz się podczas studiów?

Studiując MSG zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej oraz różnych relacji między jej poszczególnymi podmiotami. Zrozumiesz rolę i zależności w obszarze handlu zagranicznego, rozliczeń międzynarodowych, kursów walutowych, międzynarodowych przepływów kapitału, technologii, migracji międzynarodowych, integracji gospodarczej. Na studiach drugiego stopnia możesz posiąść dodatkowo szczegółową wiedzę z zakresu obsługi celnej i spedycyjnej handlu zagranicznego.
Zajęcia będą prowadzone zarówno przez pracowników naukowych, będących specjalistami w konkretnych zagadnieniach, jak również praktyków gospodarczych, zatrudnionych w największych podlaskich przedsiębiorstwach i instytucjach (na studiach drugiego stopnia).

Czym możesz się zajmować po MSG? Gdzie możesz pracować?

  • pracują w różnego typu przedsiębiorstwach uczestniczących w obrocie międzynarodowym, jednostkach administracji państwowej związanych z handlem zagranicznym, instytucjach krajowych i międzynarodowych,
  • są specjalistami z zakresu handlu zagranicznego, spedycji międzynarodowej, obsługi celnej,
  • dysponują wiedzą, która pozwala na podjęcie pracy w ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się relacjami na forum międzynarodowym, w dyplomacji lub środkach masowego przekazu.

Zapoznaj się ze specjalizacjami i planami studiów

 

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze pierwszego stopnia

 

Specjalizacja plany studiów stacjonarnych
Handel międzynarodowy POBIERZ

 

 

 

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze drugiego stopnia

 

plany studiów stacjonarnych
POBIERZ

 

 

 

Zapoznaj się ze szczegółami

Szczegółowe informacje znajdziesz w systemie Internetowej Rejesteracji Kandydatów