Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Monitorowanie odbywa się poprzez:

  • uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów studiów wyższych w oparciu o przeprowadzane anonimowo badania ankietowe. Badania prowadzi Biuro Karier UwB,
  • współpracę z pracodawcami w ramach działalności Wydziałowej Rady Konsultacyjnej.