Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak,prof. UwB

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Zakład Teorii Przedsiębiorstwa(085) 745-77-06
m.kozlowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 202

poniedziałek: 13:30 - 15:00, pokój 202

Konsultacje odbywają się one także w formie zdalnej na platformie MS Teams, po uprzednim przesłaniu przez zainteresowanych  chęci udziału w spotkaniu na adres: m.kozlowska@uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate