Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zrównoważony rozwój w prowadzeniu działalności gospodarczej"-Poznań -18-19.05.2020 r.