Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PRZEDSIĘBIORCA PRZED SĄDEM

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

ORAZ

ZAKŁAD EKONOMIKI I FINANSÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

mają zaszczyt zaprosić 

na konferencję naukową PRZEDSIĘBIORCA PRZED SĄDEM,

która odbędzie się w dniu 13 października 2017 roku w godz. 10 – 16,

w SALI RADY WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU Warszawska 63 , p. 201.

Program konferencji

10:00 – 10:10           Otwarcie konferencji

                                   Prof. UwB dr hab. Marzanna Poniatowicz

                                   Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

                                   Kierownik Zakładu Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

                                   Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

10:10 – 10:30           Prof. dr hab. Vytautas Nekrosius

                                   Kierownik Katedry Prawa Prywatnego, Uniwersytet Wileński, Litwa

                                   Spór przedsiębiorcy – sąd czy arbitraż

10:30 – 11:00           Dr Tomasz Kałużny

                                   Sędzia, członek Kolegium Arbitrów WSArb

                                   Dr Stephen Terrett

                                   British Law Center, Uniwersytet Warszawski, Polska

                                   Redukcja czasu i kosztów postępowań sądowych

11:00 – 11:20            Doc. dr Irena Kirwiel

                                   Uniwersytet Janki Kupały w Grodnie, Białoruś

                                   Ochrona praw przedsiębiorców przez sądy powszechne i polubowne 
                                   w Republice Białoruś

11:20 – 11:40            Doc. dr Maria Żuk

                                   Dyrektor Grodzieńskiego College’u Handlowego w Grodnie, Białoruś

                                   Odpowiedzialność karna przedsiębiorcy za uchylanie się od płacenia podatków w ustawodawstwie                                                 Republiki Białoruś

11:40 – 12:05            Dr. Anna Fiodorova

                                   Uniwersytet im. Carlosa III w Madrycie, Hiszpania

                                   Commercial Jurisdiction in Spain

12:05 – 12:30            Belén Hernández Moura

                                   Uniwersytet im. Carlosa III w Madrycie, Hiszpania

                                   TICs and new approaches to conflict management in consumer disputes in Spain

12:30 – 12:50            Dr Magdalena Rzewuska

                                   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska

                                   Reprezentacja przedsiębiorcy w procesie cywilnym 

12:50 – 13:10           Dr hab. Maciej Rzewuski

                                   Sędzia, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska

                                  Koszty dochodzenia należności w transakcjach handlowych

13:10 – 14:00            LUNCH

14:00 – 14:20            Dr Marta Janina Skrodzka

                                    (współautorzy badań: dr Anna Szafranek, mgr Mateusz Ziemblicki) Uniwersytet w Białymstoku, Polska

                                    Postępowanie mediacyjne w sporach na rynku finansowym 
                                    na przykładzie Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego 

14:20 – 14:40            Dr Ewa Kowalewska – Borys

                                   Uniwersytet w Białymstoku, Polska

                                   Odpowiedzialność represyjna przedsiębiorcy na podstawie ustawy 
                                   z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

14:40 – 15:20            Dyskusja

15:20 – 15:30            Podsumowanie konferencji i zamknięcie obrad