Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

MIĘDZY EKONOMIĄ A HISTORIĄ STUDIA OFIAROWANE PROFESOROWI CZESŁAWOWI NONIEWICZOWI Z OKAZJI JUBILEUSZU 75. URODZIN

Ryta Dziemianowicz, Aneta Kargol-Wasiluk, Jerzy Wilkina, Marian Zalesko (red.)

MIĘDZY EKONOMIĄ A HISTORIĄ STUDIA OFIAROWANE PROFESOROWI CZESŁAWOWI NONIEWICZOWI Z OKAZJI JUBILEUSZU 75. URODZIN

Białystok 2012, ISBN 978-83-7431-324-7

Cena: 69,00 zł (brutto)


Ryta Dziemianowicz, Aneta Kargol-Wasiluk, Jerzy Wilkina, Marian Zalesko (red.)

MIĘDZY EKONOMIĄ A HISTORIĄ STUDIA OFIAROWANE PROFESOROWI CZESŁAWOWI NONIEWICZOWI Z OKAZJI JUBILEUSZU 75. URODZIN

Białystok 2012, ISBN 978-83-7431-324-7

Cena: 69,00 zł (brutto)