Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Mgr Magdalena Kiszło

Grupa Doradcza COMPERTUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Księgowa oraz specjalista do spraw kadrowo-płacowych

 

Dlaczego warto studiować na Wydziale Ekonomii i Finansów?
Studiowanie na WEiF pozwala uzyskać istotną wiedzę teoretyczną i praktyczną, która otwiera wiele możliwości rozwoju zawodowego oraz zwiększa twoje szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.Mgr Magdalena Kisz
ło – Absolwentka Ekonomii I i II stopnia na WEiF. Grupa Doradcza COMPERTUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Księgowa oraz specjalista do spraw kadrowo-płacowych

Wydział Ekonomii i Finansów UwB to ……miejsce, gdzie spotkasz zarówno teoretyków jak i praktyków, którzy każdego dnia są inspiracją do podejmowania nowych wyzwań.