Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Mgr Łukasz Godlewski

Absolwent UwB, kierunku Ekonomia II stopnia (st.) specjalność: Finanse i Rachunkowość. Swoją karierę z sukcesem realizuje w branży finansowej. Sześć lat temu, jako Doradca Klienta rozpoczął współpracę z międzynarodową firmą OVB Allfinanz, specjalizującą się w dostarczaniu usług finansowych w Europie, w tym od 30 lat w Polsce. Obecnie na stanowisku menedżerskim - Kierownika Okręgu, zarządza kilkunastoosobowym zespołem współpracowników.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Ekonomii i Finansów?

Nauka na WEiF pozwala uzyskać wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów. Nabyte umiejętności i wysoka jakość kształcenia dają absolwentom tego Wydziału możliwość swobodnego poruszania się na rynku pracy, zarówno lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym.


Wydział Ekonomii i Finansów UwB to ……miejsce, które tworzą ludzie z pasją, potrafiący inspirować innych. Kadra dydaktyczna to profesjonaliści, dzielący się swoją wiedzą i umiejętnościami, a studenci poszerzają swoje kompetencję i stawiają na ciągły rozwój. Szczególnie cenna jest otwartość władz Wydziału na współpracę z przedsiębiorstwami, co pozwala studentom, jeszcze w trakcie nauki, poznać środowisko biznesowe oraz zdobyć wiele umiejętności praktycznych, potrzebnych w przyszłej pracy zawodowej, .