Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Mgr Joanna Ołdakowska

Od ponad 2,5 roku pracownik Ceri International Sp. z o. o.
(Commerzbank Group)
Konsultant ds. obsługi transakcji podejrzanych
(Departament Compliance oraz Rozwoju Jakości)

 

Warto studiować na WEiF, ponieważ uczelnia ta daje wiele możliwości, zarówno w ramach standardowych zajęć jak i zajęć dodatkowych oraz projektów, w które się angażuje. Projekty te pozwolą  na zdobycie doświadczenia oraz nawiązanie kontaktów z różnymi firmami i instytucjami.Mgr Joanna O
łdakowska - Absolwentka UwB, kierunku Ekonomia II stopnia (st.) specjalność: przedsiębiorstwo na rynku
Od ponad 2,5 roku pracownik Ceri International Sp. z o. o. (Commerzbank Group) Konsultant ds. obsługi transakcji podejrzanych (Departament Compliance oraz Rozwoju Jakości)

Wydział Ekonomii i  Finansów UwB tomiejsce, gdzie młody człowiek kształtuje swoją osobowość oraz umiejętności, poznaje wiele interesujących osób oraz ich poglądy. Wiedza ogólna oraz specjalistyczna z różnych dziedzin, jaką student ma szansę przyswoić znacznie wpłynie na jego rozwój zawodowy.