Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Cel studiów

 

Ramowy program studiów oraz zakładane efekty kształcenia

 

Wykładowcy

 

Przedmioty

 

Rekrutacja

 

Terminy zjazdów oraz wpłat czesnego

 

Obsługa płatności

 

Rozkład zajęć

 

Kontakt
 
 
Facebook
 
 
Dyżury sekretariatu