Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

Katedra Finansów Kierownik

Zakład Finansów Samorządu Terytorialnego - Kierownik

(085) 745-77-20
m.poniatowicz@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 229

konsultacje: poniedziałek 9.45 - 11.15 pok. 110