Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Marta Czech 

Katedra Finansów

Zakład Finansów Samorządu Terytorialnego

(85) 745-77-20
m.czech@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 229

konsultacje: wtorek: 13:30-15:00, pokój 229  

 

   

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate