Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

mgr Mariusz Mak

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Zrównoważonego Rozwoju

(085) 745-77-22
m.mak@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 135

konsultacje: Środa : 13:00 – 14:30, pokój 135        

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate