Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Marian Zalesko

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Teorii Ekonomii

(085) 745-77-26
mzalesko@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 221

konsultacje: Poniedziałek 10.00 - 11.30

Konsultacja z dnia 26.09.2022 r. zostały przeniesione na dzień 27.09.2022 r. 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate