Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

mgr Maksymilian Fiedoruk

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

(085) 745-77-28
m.fiedoruk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 219

konsultacje: czwartek 10.00-11.30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate