Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Łukasz Siemieniuk

Katedra Finansów
Zakład Finansów i Rachunkowości

(085) 745-77-16
l.siemieniuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

konsultacje: wtorek, godz. 11.15 - 12.45,