Wydział Ekonomii
i Finansów

 

dr Łukasz Bugowski

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Przestrzennej

(085) 745-77-25
 l.bugowski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 232

konsultacje w okresie wakacyjnym: poniedziałek 9.45 - 11.15,  sala 229

Urlop:

25 lipiec - 8 sierpień
12 - 30 wrzesień

konsultacje w wakacje poniedziałek 9,45 - 11,15

 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate