Wydział Ekonomii
i Finansów

 
 
 
 

Akty prawne

Komunikat Dziekana nr 5 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Ekonomii i Finansów w okresie do 30 września 2020 r.

LINK

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych, korzystania z infrastruktury i przeprowadzania egzaminów dyplomowych prowadzonych w formie bezpośredniego kontaktu, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

LINK

Komunikat Dziekana nr 3 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz form weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się do 30 września 2020 r. na Wydziale Ekonomii i Finansów

LINK

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w terminie do 30 września 2020 r. w Uniwersytecie w Białymstoku.

LINK

Decyzja Dziekana nr 9 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie uszczegółowienia zasad kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Ekonomii i Finansów

LINK

Załącznik 1 do Decyzji Dziekana nr 9 z dnia 30.03.2020 r.

LINK

Załącznik 2 do Decyzji Dziekana nr 9 z dnia 30.03.2020 r.

LINK

Decyzja Dziekana nr 8 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 6/2020 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów  w sprawie czasowego wprowadzenia kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomii i Finansów

 LINK

Decyzja Dziekana nr 7 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 6/2020 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów w sprawie czasowego wprowadzenia kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomii i Finansów

 LINK

Decyzja Dziekana nr 6 z dnia 13.03.2020 r. w sprawie czasowego wprowadzenia kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomii i Finansów

 LINK
Zasady prowadzenia zajęć w trybie zdalnym_ Prorektor ds. kształcenia UwB LINK
 
 
 

Aktualne ogłoszenia w sprawie nauczania zdalnego

Informacja dot. kształcenia w formie zdalnej dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

LINK
 
 
 

Platforma e-learningowa

Blackboard LINK
Blackboard - instrukcja
LINK
Blackboard - film instruktażowy - część 1   - tworzenie materiałów
LINK
Blackboard - film instruktażowy - część 2A - formy oceniania
LINK
Blackboard - film instruktażowy - część 2B - formy oceniania LINK
Blackboard - film instruktażowy -część 3 - dziennik ocen
LINK
Blackboard - ukrycie zdublowanych kursów na platformie
LINK
 
 
                                 
 

Nagrywanie audio i wideo

Instrukcja - nagrywanie ekranu (Pasek Gry Windows 10)
LINK
Instrukcja - nagrywanie audio i wideo (Windows 10)
LINK
Instrukcja - nagrywanie pulpitu
LINK
 
     źródło: https://prawo.uwb.edu.pl
 
 
 

Prezentacje w Microsoft PowerPoint i LibreOffice Impress:

Instrukcja - tworzenia prezentacji w Powerpoint z podkładem audio
LINK
Instrukcja - wstawiania dźwięku w prezentacji PowerPoint
LINK
Instrukcja - tworzenia prezentacji e LibreOffice Impress
LINK
 
 
 
 

Zoom

Instrukcja - obsługa oprogramowania Zoom
LINK
Zoom w praktyce
LINK
Instrukcja (prezentacja) Zoom autorstwa dr hab. Marka Nikołajuka, prof. UwB POBIERZ
 
 
 

Platformy do komunikacji AUDIO, WIDEO

Zoom
LINK
Skype
LINK
Google Hangouts
LINK
Discord LINK
Microsoft Teams LINK