Wydział Ekonomii
i Finansów

 

 

KORONAWIRUS – ZALECENIA
DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NA WYDZIALE EKONOMII I FINANSÓW

 

 

  • Zachowuj bezpieczny dystans społeczny pomiędzy osobami przebywającym w budynku Wydziału, wynoszący co najmniej 1,5 m

 

  • Zakrywaj usta i nosa w trakcie przebywania w przestrzeniach wspólnych budynku (korytarze, pomieszczenia administracyjne, toalety) za pomocą maseczek

 

  • Dezynfekuj ręce przy wejściu do budynku Wydziału Ekonomii i Finansów oraz przy wejściach do pomieszczeń dydaktycznych

 

  • Unikaj dużych skupisk ludzi

 

  • Często myj ręce wodą i mydłem

 

  • Stosuj zasady ochrony podczas kichania lub kaszlu

 

  • Jeśli czujesz się źle, masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby – pozostań w domu