Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

Kontakt z Sekretariatem

Szanowni Doktoranci,

w związku z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo doktorantów oraz pracowników Wydziału Ekonomii i Finansów UwB, apelujemy o możliwe najszersze wykorzystanie kontaktu z Sekretariatem w drodze e-mailowej: k.wlodkowska@uwb.edu.pl 

Prosimy o odpowiedzialne zachowanie i troskę każdego z nas za siebie i innych oraz unikanie bezpośrednich kontaktów zgodnie z rekomendacjami odpowiednich organów.