Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Dane kontaktowe:

Koordynator projektu
dr Agnieszka Ertman
tel. 506 970 661
email: startupacademy2@uwb.edu.pl

 Adres Biura Projektu:

Uniwersytet w Białymstoku,
Wydział Ekonomii i Finansów
ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok
Pokój nr 221