Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Kierownik Studiów:

 dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB

Pokój nr 219 (I piętro)
tel. 85 745 77 30
e-mail: j.grabowiecki@uwb.edu.pl

 

 

Informacji szczegółowych  dotyczących studiów udziela:

Dr Leszek Sidorowicz

tel. 603 779 772

e-mail: leszek-sidorowicz@wp.pl

 

 

 Sekretariat:

 mgr Renata Biełasz - pok. 104   

 

Tel.  (85) 745-77-08

tel. 696 44 44 92

e-mail: bielaszr@uwb.edu.pl