Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Wydział Ekonomii i Finansów

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Warszawska 63

15-062 Białystok

 

Sekretariat

mgr Anna Białous
pok. 128
tel. 857457732
e-mail: a.bialous@uwb.edu.pl