Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Wydział Ekonomii i Finansów

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Warszawska 63

15-062 Białystok

 

 

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB

e-mail: r.dziemianowicz@uwb.edu.pl 

 

 

Koordynator

mgr Renata Budlewska

e-mail: r.budlewska@uwb.edu.pl

 

 

Zapraszamy do kontaktu z Sekretariatem Studiów Podyplomowych
za pośrednictwem platformy MS Teams (zespół: WIRTUALNY SEKRETARIAT),
mailowo: r.budlewska@uwb.edu.pl.