Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

Konkursie na najlepszy artykuł na temat wpływu kryzysu pandemicznego na system finansowy

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim Konkursie na najlepszy artykuł na temat wpływu kryzysu pandemicznego na system finansowy.
Konkurs jest częścią szerszego projektu realizowanego przez Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski.
Na Autorów najlepszych artykułów czekają nagrody, w tym m.in. bezpłatna publikacja artykułu w książce wydanej przez ogólnopolskiego wydawcę.
 
 
Szczegóły można również znaleźć na stronie konkursu: projekty.systemfinansowy.ue.poznan.pl