Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

Konferencja

VI Edycja KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW
nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki
Poznań 30.11.2019
Warszawa 7.12.2019
Wrocław 8.12.2019
Kraków 14.12.2019.

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY:
Link:
https://doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2019-vi-edycja

 

Karta zgłoszeniowa:
http://doktorant.com.pl/images/stories/karta_zgloszeniowa_nwdpn6.doc