Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

 

 

Rok 2022

 

Komunikat Dziekana nr 1 z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie schematu organizacyjnego Wydziału Ekonomii i Fiansów Uniwersytetu w Białymstoku.

POBIERZ

Załącznik nr 1 - Schemat organizacyjny

POBIERZ

 

 

Rok 2021

 

Komunikat Dziekana nr 2 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wydłużenia terminarza sesji egzaminów dyplomowych na Wydziale Ekonomii i Finansów

POBIERZ

Komunikat Dziekana nr 1 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sprawozdawczości z zajęć w formie zdalnej realizowanych poza siedzibą Wydziału/Uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

POBIERZ

 

 

Rok 2020

 

Komunikat Dziekana nr 9 z dnia 10 listopada 2020 r. w związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020 r.

POBIERZ

Komunikat Dziekana nr 8 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji obrony rozprawy doktorskiej w formie zdalnej w przewodach doktorskich wszczętych
do 30 kwietnia 2019 r. na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB

POBIERZ
Komunikat Dziekana nr 7 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sprawozdawczości z zajęć w formie zdalnej realizowanych poza siedzibą Wydziału/Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 POBIERZ
Komunikat Dziekana nr 6 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na Wydziale Ekonomii i Finansów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. POBIERZ
Komunikat Dziekana nr 5 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Ekonomii i Finansów w okresie do 30 września 2020 r. POBIERZ
Komunikat Dziekana nr 4 z dnia z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie procedury przeprowadzania zdalnego egzaminu doktorskiego z wykorzystaniem narzędzia Blackboard Collaborate Ultra
POBIERZ
Komunikat Dziekana nr 3 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz form weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się do 30 września 2020 r. na Wydziale Ekonomii i Finansów POBIERZ
Komunikat Dziekana nr 2 z dnia 06.05.2020 r. w sprawie szczególnych zasad korzystania z wypożyczalni Biblioteki Ekonomicznej w związku z zagrożeniem koronawirusem Sars-CoV-2  POBIERZ
Komunikat Dziekana nr 1 z dnia 06.05.2020 r. w sprawie terminów związanych ze zmianami organizacji roku akademickiego 2019 / 2020 na Wydziale Ekonomii i Finansów
POBIERZ