Wydział Ekonomii
i Finansów

 

 

Studenckie Koło Naukowe „Europrojekt"

adres:

15-062 Białystok, Warszawska 63

kontakt:

skn.europrojekt@gmail.com

media społecznościowe:

-

 

Opiekun koła naukowego

dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

 

Przewodniczący koła naukowego

-

 

Opis działalności koła naukowego

Studenckie Koło Naukowe „Europrojekt” działa na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku od marca 2008 roku. Celem działalności jest propagowanie wśród studentów wiedzy z zakresu ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Koło prowadzi działalność naukową i popularyzatorską poprzez organizację spotkań, debat, szkoleń i konferencji.

 

 

Wybrane aktywności koła naukowego

Naukowe spotkania członków koła poświęcone problematyce polityki spójności, regionalnej i strukturalnej UE, funduszom unijnym.

Organizacja konferencji „Wpływ funduszy UE na konkurencyjność gospodarczą Województwa Podlaskiego w nowej perspektywie finansowej”, która odbyła się 10 maja 2016 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Status koła naukowego

zawieszone