Wydział Ekonomii
i Finansów

 

Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki (SKNET)

adres:

15-062 Białystok, Warszawska 63

kontakt:

sknet@uwb.edu.pl

media społecznościowe:

-

 

Opiekun koła naukowego

dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, prof. UwB

Opiekun pomocniczy - dr Ewa Magrel

 

Przewodniczący koła naukowego

Natalia Garustowicz

 

Opis działalności koła naukowego

Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki działa na Wydziale Ekonomii
i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku od 2001 roku. Celem działalności jest popularyzacja zagadnień z zakresu turystyki, w tym rozwijanie współpracy między studentami i pracownikami naukowymi, studenckimi kołami naukowymi działającymi przy innych uczelniach, poznawanie praktycznych aspektów życia gospodarczego.

Koło realizuje cel poprzez:

-     organizację międzyuczelnianych seminariów kół naukowych, badań naukowych, obozów naukowych, konferencji i innych spotkań,

-     publikowanie wyników badań,

-     wspieranie, inicjowanie i udział w różnorodnych wydarzeniach społeczności akademickiej Uczelni,

-     podnoszenie znajomości języków obcych wśród członków „SKNET”,

-     angażowanie się w krajowe i zagraniczne wydarzenia popularyzujące naukę.

 

 

Wybrane aktywności koła naukowego

Współorganizacja i uczestnictwo w X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej Nauczycieli i Studentów nt. „Instytucjonalne i przedsiębiorcze formy wypoczynku w czasie wolnym od pracy w ramach turystyki na wsi w okresie pandemii koronowirusa SARS CoV-2”,  która odbyła się 25 czerwca 2022 r. (on-line).  Honorowy patronat nad konferencją objął Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego. Przedsięwzięcie zorganizowane przez wolontariuszy, naukowców i praktyków reprezentujących instytucje i organizacje pozarządowe: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe „Hossa” (Polska), Uniwersytet w Białymstoku - Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki (Polska), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Koło Naukowe Public Relations (Polska), Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Polska), Kyushu University (Japonia), Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie (Ukraina), Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy (Polska), Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (Polska), Państwowy Uniwersytet im. W.N. Karazina w Charkowie, Ukraińsko-Polskie Akademickie Centrum Nauki i Kultury (Ukraina), Physical Therapy & Performance Center, New York (USA), Kijowskie Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. Adama Mickiewicza (Ukraina), Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku (Polska).

Aktywny udział przedstawiciela koła w konferencji naukowej nt. „Innowacje w naukach społecznych i humanistycznych” organizowanej przez Stowarzyszenie Naukowe Doktorantów i Studentów wspólnie z Kongresem Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 11 czerwca 2022 r.

Webinar nt. „Przedsiębiorczość w czasach kryzysu” z udziałem Sławomira Droń (lidera społeczności lokalnej z Białowieży) zrealizowany online 26 maja 2022 r.

Aktywny udział przedstawicieli koła w Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej nt. „Współczesne Zastosowania Informatyki 2022” organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Informatyków Genbit działające przy Instytucie Informatyki Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 13 maja 2022 r. Wygłoszone referaty: „Informatyka ekonomiczna”, „Finansowanie społecznościowe - aspekty społeczne i fiskalne”.

Współorganizacja i prowadzenie gry terenowej oraz warsztatów skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych nt. „Młodzi partycypują i inspirują do działania” w ramach XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki – 13 maja 2022 r., Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytet w Białymstoku.

Współorganizacja i prowadzenie gry terenowej oraz warsztatów skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych nt. „Przedsiębiorczość to dobrobyt” w ramach XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki – 13 maja 2022 r. Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytet w Białymstoku.

Organizacja stoiska Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku  oraz prowadzenie programu „Fortuna Wymaga Wiedzy”  (z wykorzystaniem ekonomicznego koła fortuny) podczas pikniku rodzinnego organizowanego w ramach XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki – 8 maja 2022 r., Stadion Miejski w Białymstoku.

Współorganizacja i uczestnictwo w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej Nauczycieli i Studentów nt. „Innowacyjne pomysły na odpoczynek w czasie wolnym od pracy w ramach turystyki na wsi w okresie pandemii koronowirusa SARS CoV-2”, 26 lutego 2022r. (on-line) Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku. Honorowy patronat nad konferencją objął Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Bohdan Nowicki Dziekan Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich Filii w Białymstoku.Przedsięwzięcie organizowane przez: Studenckie Koło Naukowe ,,Hossa” Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki Uniwersytetu w Białymstoku, Koło Naukowe Public Relations Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Kyushu University z Japonii, Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Ukraińsko-Polskie Akademickie Centrum Nauki i Kultury Charkowskiego Uniwersytet Narodowy im. W.N Karazina, Physical Therapy & Performance Center (New York), Kijowsko-Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. Adama Mickiewicza, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku.Wygłoszony referat: „Domowa działalność amatorska „zrób to sam” w czasie wolnym od pracy”.

Organizacja seminariów oraz innych wydarzeń odbywających się cyklicznie na „Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki” Uniwersytetu w Białymstoku.

Współorganizacja Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej PARTYCYPACJA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM, która się odbyła w dniu 13.05.2022 r. w Krakowie w porozumieniu z Studenckim Kołem Naukowym Samorządu Terytorialnego WEiF i Kołem Naukowym Studentów Administracji z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Współorganizacja warsztatów dedykowanych studentom w obszarze finansów, audytu, a także tips & tricks w kontekście procesu rekrutacyjnego, które zostały przeprowadzone przez firmę Deloitte w dniu 17.05.2022 r. na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.

Współorganizacja i uczestnictwo w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej Nauczycieli i Studentów (on-line na platformie Zoom) pt. „Formy zagospodarowania czasu wolnego w turystyce na wsi podczas pandemii koronawirusa”, która odbyła się 26 czerwca 2021 r. (on-line) na Wydziale Ekonomii i Finansów.

Współorganizacja i uczestnictwo w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej Nauczycieli i Studentów (on-line na platformie Zoom) pt. „Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego od pracy w turystyce zdrowotnej na wsi”, która odbyła się 20 lutego 2021 r. (on-line) na Wydziale Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku.

Współorganizacja i uczestnictwo Studenckiej Konferencji Naukowej pt.: „Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki” wspólnie z Studenckim Kołem Naukowym „Public Relations” SGGW w Warszawie oraz z Kołem Naukowym „Turysta” na Politechnice Białostockiej, która odbyła się 18 kwietnia 2018 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Współorganizacja i uczestnictwo w Międzynarodowym Seminarium Naukowym pt. „Turystyka a rozwój gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej”, wspólnie z Kołem Naukowym Studentów Ekonomii Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie, które odbyło się 13 kwietnia 2018 r. na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie.

Przeprowadzenie badań naukowych w rejonie Suwałk w dniach 20-22 czerwca 2014 r. nt: „Rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki na Suwalszczyźnie”, współorganizowanych ze Studenckim Kołem Naukowym „Public Relations” ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Kołem Miłośników Turystyki, Ekologii i Przedsiębiorczości z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

 

Status koła naukowego

aktywne

Przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Turystyki zapraszają wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w życiu Koła, śledzenia nadchodzących wydarzeń udostępnianych na stronie internetowej

Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku!